menu

Priser

Typisk bliver priserne ændret kl. 11:00 på nogle hverdage, og på det tidspunkt vil de offentlige "pumpe"-priser være gældende. Fra Corona-pandemien start (marts 2020) er den lokale konkurrence forsvundet, så ændringer i pris sker ved ændring i råoliepris, dollarkurs og/eller andre forhold for de olieproducerende lande.

Hver selskab har sin profil og mening om hvad den reelle pris skal hedde, og derfor optræder der forskellige ord for samme begreb. Fx Circle K: klarpris, OIL! tank & go: pumpepris, Q8/F24: pumpepris.

Stort set alle selskaber tilbyder et såkaldt brændstofkort, som typisk giver kredit og/eller rabat på gældende liste- eller pumpepris.

En del selskaber har deres lavprisselskab, som oftest er ubemandede stationer, hvor prisen er lidt lavere. Fx Q8 - F24, Shell - Shell Express, Bonus - Uno-X

Bemandede stationer er bemandet på den måde at der findes en butik.

Lavprisselskaber/Ubemandede stationer

En del selskaber har deres lavprisselskab, som oftest er ubemandede stationer, hvor prisen er lidt lavere.
Selskaber med lavprisselsskab:
 • F24 (Q8)
 • Shell Express (Shell)
"Rene" lavprisselskaber:
 • Uno-X
 • OIL! tank & go
 • ingo
 • OK
 • Go'on

Observationer

OK stationer er ofte placeret i nærheden af en Coop butik, fx Dagli'Brugsen, SuperBrugsen, Kvickly, Fakta.
Shell har ofte 7-Eleven tilknyttet

Udvikling i brændstofpriser

Alle større selskaber offentliggør deres liste- og pumpepriser, og den samlede fremstilling findes under: Liste- og pumpepriser.

Listepriser eller den vejledende udsalgspris, pumpepris, for de enkelte selskabers brændstoffer bestemmes af prisen på det internationale marked. Den er bestemt af udbud og efterspørgsel, råolieprisen, dollarkurs og rygter på marked. Så ændres en af disse, fx dollarkursen betyder det nye brændstofpriser på blyfri benzin og diesel. For tiden sker dette to til tre gange i ugen, og træder i kraft sidst på formiddagen, kl. 11:00 på hverdage. Udvikling i liste- og pumpepriser kan ses: Udvikling i liste- og pumpepriser

Statsafgifter, miljøafgifter og moms udgør omkring 3/4 af prisen, og omkring 2/3 af råolieprisen.

Ifølge selskaberne handler den det om have lavere omkostninger end konkurrenterne, og konkurrencen er hård, da staten også tager sin andel, men det udelukker ikke en lokal konkurrence på prisen på standeren.

I FuelFinder er listepriser sorte, og vælger man en tankstation vil man kunne finde dato for listeprisen. Er der indberettet en pris, så vil den være farvet og forventelig lavere end listeprisen (besparelsen kan være op til en krone pr. liter).

Hvordan finder man en god pris på brændstof til bilen...

Disse råd bygger på flere års statistik og aktuel situation på liste- og pumpepriser på brændstof.

 • Ubemandede tankstationer er 10 øre billigere end bemandede. Bemærk de bemandede tankstationer fra Bonus anvender samme priser som ubemandede
 • Der findes ca. 30 tankstationer langs motorvejen. De 20 af tankstationer (Shell, Q8 og F4) bruger forhøjet priser (0,40 - 1,20 fra normal pris), og de 10 Circle K tankstationer bruger normale priser
 • Anskaf et (kredit-)kort til køb af brændstof. Der findes flere muligheder, fx direkte hos selskaber, foreninger mm. De tilbyder som regel en rabat pr. liter brændstof og typisk en måneds kredit
 • Mindre selskaber, fx Ole’s Olie (beliggende omkring Ringe) ligger generelt 9 øre under ubemandet tankstations prisniveau

Med nuværende manglende lokal konkurrence mellem tankstationerne, så er det meget begrænset hvor langt man skal køre for at tanke. Eksempelvis tanker man 50 liter brændstof, anvender et brændstofkort med 25 øres rabat, så sparer man 17,50 kr. Med et gennemsnitlig kørselsforbrug giver det en mulig omvej på 20-30 km. Derfor er rådet at tanke på vejen uden alt for meget omvej, da besparelsen i økonomi (og tid) bliver ædt af omvejen/køreturen.

Almindelig sund fornuft siger at det må være billigst at tanke når brændstoffet er billigst. En simulering hvor tankningsstrategierne er: daglig tankning, tankning ved tom tank, bedste pris og værste pris, viser at det har marginal betydning for besparelsen. Eksempelvis ved et dagligt kørselsbehov på 80 km, fra år til dato, så er der en forskel pr. dag på 1,50 kr. for benzin og 2,40 kr. for diesel for den teoretiske bedste og værste pris i perioden. Forskellen mellem tankning - daglig og tom tank er: 0,40 kr. for benzin og 0,40 for diesel. Problemet med den sunde fornuft er man ikke kan afgøre hvornår brændstoffet er billigst, og at man derfor ikke kan få fordelen.

Simulering af forbrug: Brændstofsimulator

Konklusionen er at det er begrænset hvor meget man kan spare på køb af brændstof hvad angår omveje og strategier. Brug brændstofkort og tankning på vejen må være det bedste råd.

Mulige brændstofkort kan ses på: Brændstofkort

FuelFinder understøtter dette… - man vil kunne finde eller søge tankstationer indenfor en relativ kort afstand/radius, og få præcis den brændstoftype man ønsker ved at ændre i indstillinger under visning. Man har mulighed for at registrere brændstofkort, og få den medtaget i beregning af pris på brændstof, såfremt det vælges under indstillinger.

Kørestil

Det er glimrende at lede efter og få brændstof til en god pris, men besparelse forsvinder hurtig, hvis man vælger at køre som Lewis Hamilton i sin formel 1 racerbil.

Der er flere måder at spare brændstof på, når du kører bil. Disse tips kan ikke kun reducere omkostningerne ved brændstof, men også bidrage til at gøre din kørsel mere brændstofeffektiv og miljøvenlig:

At opnå lav brændstofforbrug betyder få gearskift, lave omdrejninger og lav hastighed, korrekt dæktryk, undgå tomgang. Som FDM beskriver så sparer man 20% brændstof ved at køre 100 km/t fremfor de tilladte 130 km/t. På den anden side skal man også følge trafikken, så følge efter en lastbil på motorvejen har flere fordele for et lavt brændstofforbrug. Skal man ligefrem køre efter strategien: ”Coast and burn”, hvor man accelererer bilen og derefter slukker motoren, og gentager dette i en uendelighed – det må være et personligt valg, og et hensyntagen til den generelle trafiksikkerhed. Strategisk kørsel er et stort emne, og en ting er sikkert – kraftige accelerationer og høj hastighed gavner ikke det lave brændstofforbrug.

Nutidens biler har masser af udstyr som bruger energi, fx klimaanlæg, el-bagrude, radio, blæser. Nedrullede vinduer, trailer, campingvogn, skiboks er også med til at øge brændstofforbruget. Så ønsker man et lavt brændstofforbrug – sluk klimaanlæg, rul vinduerne op, sluk radioen osv.

 1. Kørselshastighed:
  • Kør jævnt og undgå hurtige accelerationer og decelerationer.
  • Hold en konstant hastighed og undgå unødvendig hastighedsændring.
 2. Vedligeholdelse af bilen:
  • Sørg for, at din bil er regelmæssigt vedligeholdt med korrekt dæktryk.
  • Udskift filtre og tændrør i overensstemmelse med producentens anbefalinger.
 3. Sluk for motoren:
  • Sluk motoren, når du venter i længere tid, f.eks. ved en parkeringsplads eller ved køen.
 4. Reduktion af vægt:
  • Fjern unødvendige genstande og tagbøjler, når de ikke er i brug, for at reducere køretøjets vægt.
 5. Brug af klimaanlæg:
  • Brug klimaanlægget med omtanke, da det kan øge brændstofforbruget. Overvej at bruge ventilation i stedet, når det er muligt.
 6. Planlægning af ruten:
  • Planlæg din rute for at undgå trafik og forkerte veje, hvilket kan forbedre brændstofeffektiviteten.
 7. Korrekt brændstofformel:
  • Brug den anbefalede brændstofformel til din bil for at sikre optimal ydeevne.
 8. Motorstand:
  • Undgå at lade motoren gå i tomgang i længere tid. Sluk den, når det er muligt.
 9. Brug af krydskontrol:
  • Undgå overdreven brug af bremser ved at bruge motorens bremsekraft, når det er sikkert at gøre det.
 10. Kørsel i højeste gear:
  • Kør i det højeste gear muligt, uden at påvirke ydeevnen negativt.
 11. Brændstofeffektive køretøjer:
  • Overvej at investere i en brændstofeffektiv bil, hvis det er muligt ved næste køb.
 12. Regelmæssig eftersyn:
  • Få din bil regelmæssigt tjekket for eventuelle problemer, der kan påvirke brændstofeffektiviteten.

Ved at følge disse tips kan du potentielt forbedre brændstofeffektiviteten og spare penge på brændstofudgifterne over tid.

Det FuelFinder kan bidrage med er at holde regnskab med brændstofforbruget og beregne det gennemsnitlige forbrug.

Ethanol

Har du stået ved en tankstation på autobahn kikkende på de forskellige brændstoftyper og været i tvivl om hvad man skulle vælge? Hvad kan bilen tåle af ethanol/ætanol i benzinen?

Siden juni 2010 har der været 5% ethanol i al benzin jf. EU lovgivning. Vælger man at tanke en benzin med mere end 5% ethanol, skal man sikre sig at bilen er egnet til dette. Tyskland har E10 (10% ethanol), Holland har op til 15% i blue one og i Sverige kan man få E85 (85% ethanol). Teknisk er der intet til hinder for at køre på ren ethanol, hvis køretøjet kan tåle det.

Ethanol bliver i dagligt tale også kaldt alkohol eller sprit. Det er såmænd et affaldsprodukt i gæring af kulhydrater som f.eks. sukker og stivelse. I forhold til diesel og benzin har ethanol visse fordele. Der dannes færre småpartikler ved forbrændingen, ligesom udslippet af CO2 er mindre. Desuden kan det fremstilles lokalt, og dermed spares der transport. Når ethanol alligevel ikke er særlig udbredt som brændstof, skyldes det, at der også er ulemper. Energitætheden er for eksempel ikke nær så stor som i benzin, og derfor skal man tanke hyppigere. Desuden kan der være startproblemer i koldt vejr. Dertil kommer, at ethanol og metanol er temmelig aggressive stoffer, som bl.a. kan få jern til at ruste og plast til at mørne. Der kræves derfor specielle tanke og slanger til brændstoffet.

FuelFinder understøtter dette for svenske brændstoffer… - man vil kunne finde eller søge tankstationer indenfor en relativ kort afstand/radius, og få vist priser for E85. Svenske listepriser.