menu

Informasjon om norske bensinstasjoner, samt blyfri bensin og diesel


Dagens priser i Skandinavia (i NOK)
NorgeBensin: 20.18Diesel: 20.7608.12.2022
DanmarkBensin: 18.82Diesel: 18.5407.12.2022
SverigeBensin: 17.85Diesel: 22.0307.12.2022
13.09.2022 - Nabolandenes priser på drivstoff
For å kunne følge med på nabolandenes drivstoffpriser finnes det en liten «widget» med skandinaviske minstepriser på vanlig bensin og diesel, som fortløpende oppdateres på www.fuelfinder.dk/no. Svenskene har fortsatt å redusere avgiften på bensin.

Skal du sammenligne med Tyskland må du bruke www.fuelfinder.dk, og merk at prisene er i danske kroner.

Er du i Sverige er det god pris på bensin. Diesel er fortsatt billigst i Danmark, og det skal bli interessant å følge utviklingen når fyringssesongen starter. Det er ikke så stor forskjell på diesel og fyringsolje, så etterspørselen etter fyringsolje vil påvirke prisen på diesel - det vil si en forventet prisøkning i overskuelig fremtid.
03.03.2022 - Drivstoffprisene stiger igjen og igjen!
Også Norge følger prisøkningene, dog mer tilbakeholdne enn Danmark og Sverige: bensin: +1,20 og diesel: +1,30, og så godt som ingen forskjell mellom daglige eller ukentlige økninger.
10.05.2020 - FuelFinder - Skadinavien v2.0 code 117
Da er FuelFinder - Skadinavien oppdatert til moderne design og mange andre nyheter. Video med de vanligste funksjonene biggrin
 • Implementering av materialdesign
 • Ny implementering av GPS som er batterisparende
 • Listevisning av bilvask
 • Liste over ladepunkter for elbiler
 • Enklere rapportering av drivstoffpriser, for eksempel "AutoFill" -funksjonen for danske priser
 • Ny betalingsmåte og abonnementsordning
 • Utfasing av blyfri 92 og implementering av blyfri 98 eller 100 for danske priser
 • Endring av språket og dermed språket i appen avhenger ikke av språket på mobilen - fra versjon 8 og utover
05.12.2019 - FuelFinder - Skadinavien v1.5 code 114
 1. Visning av danske priser har endret seg, slik at den tilsvarer virkeligheten (pris merket med *) hvis den ikke avvelges under innstillinger.
 2. Importerer og eksporterer forbruk og kjører bok til sentral server, det er mulig å overføre data fra en mobil til en annen eller ha en sikkerhetskopi på serveren ved for eksempel å tilbakestille mobiltelefonen.
 3. "Swipe" på bensinstasjoner fungerer igjen.
07.05.2019 - FuelFinder - Skadinavien v1.5 code 110
Produksjonsutgave av versjon 1.5 kode 107 beta
 1. Visning av danske priser har endret seg, slik at den tilsvarer virkeligheten (pris merket med *) hvis den ikke avvelges under innstillinger.
 2. SplashScreen (intro bilde/skjerm) endret. Det gjorde feil på Nokia og Motorola mobiltelefoner og ble ikke alltid vist (bare en hvit skjerm) på andre mobiltelefoner.
 3. Feil i InAppBilling korrigert. Kjøpene ble ikke fullført korrekt.
 4. Nedlasting kan mislykkes, og brukeren vil aldri se en bensinstasjon. Endret med melding om mulig handling.
28.04.2019 - FuelFinder - Skadinavien v1.5 code 107 beta
Klar for beta-test: Open Beta-test

En nyhet og en løsning
 • Visning av danske priser har endret seg, så det tilsvarer virkeligheten hvis den er valgt under innstillinger.
 • SplashScreen (intro bilde/skjerm) endret. Det gjorde feil på Nokia og Motorola mobiltelefoner og ble ikke alltid vist (bare en hvit skjerm).
22.04.2019 - Påskeoppdatering av databasen
Det har ingenting å gjøre med påske, men det skjer vanligvis kvartalsvis. biggrin

Oppgørelsen viser:
Nye eller nedlagt bensinstasjoner
For Skandinavia 82 nye eller nedlagte med en fordeling som: Norge: 26, Danmark: 33 og Sverige: 23

Endrede egenskaper (f.eks. OK blir oktan 100)
For Skandinavia endres 3210 med fordeling: Norge: 377, Danmark: 1812 og Sverige: 1021
10.04.2019 - FuelFinder - Skadinavien v1.5 code 105 frigitt
De viktigste nyhetene er: Drivstoffkort som lar deg se den virkelige kjøpesummen. Les mer om drivstoffkort biggrin
De viktigste tekniske nyhetene er: Databasen er fjernet fra mobile enheter, ettersom båndbredden føles uendelig bred og rask i dag. lol

Nyheter og rettelser: redface
 • Drivstoffkort med rabatter med mulighet for å inkludere denne rabatten under list og pumpepriser.
 • Bruk søkefunksjonen til å søke etter firmanavn. F.eks. Oslo, esso eller esso, 560
 • Svensk og norsk kjørelengde brukes i gjennomsnittlig kjøreforbruk, hvor språket er svensk eller norsk.
 • Endret til tynn klient (lokal database fjernet).
 • Søk fra andre land enn Danmark, Sverige og Norge viser igjen priser.
21.03.2019 - Merkelig melding når du rapporterer priser
I forbindelse med rapportering av priser i Norge ble det sendt en feilmelding i stedet for en melding om antall rapporter du har laget. eek
Prisene ble registrert riktig, men beholdningen var feil. Det er korrigert og jeg beklager. redface smile
06.01.2019 - St1 blir Automat 1
Konkurransetilsynet påla finske St1 Nordic å selge virksomheten i Norge da selskapet i 2015 kjøpte Smart Fuel AS som eier de norske Shell-stasjonene. Avtalen med Blue Energy Holding om overtakelse av de 38 stasjonene ble godkjent av Næringsdepartementet sommeren 2017, og ett av vilkårene var at stasjonene måtte bytte navn.

St1 blir Automat 1 (18.10.2018)

Kort video som viser de grunnleggende funksjonene til appen.


FuelFinder - Skandinavien er et program for smarttelefoner som bruker operativsystemet: Android.
qr_code

FuelFinder bruker Crowdsourcing til å markere drivstoffpriser i Skandinavia. Hvis en pris er rapportert fra en bruker, vises dette med en farge i henhold til prisens virkelighet - alternativt listepriser eller xx.xx for ukjent pris. I Skandinavia er prisene bestemt av lokal konkurranse og publiseres ikke.

Basert på lokasjonen ligger nærmeste bensinstasjoner (eller dieselverksteder) i Danmark, Sverige eller Norge. Listen vises med de tilgjengelige prisene og avstanden til bensinstasjonen (/ dieselanlegget). Det er mulig å legge inn nye priser på bensinstasjoner. Hvis en bensinstasjon eller en dieselfabrik er valgt, vises en ruteveiledning. Den samme funksjonaliteten oppnås ved å bruke søkefunksjonen.

I forbruket og kjøreboken er det mulig å registrere forbruket av drivstoff på en eller flere biler, og å holde en loggbok med privat og kommersiell kjøring. Data kan eksporteres via post.

Det er en detaljert beskrivelse på nettsiden: FuelFinder - Skadinavien, som nevner funksjonalitet, forskjellige innstillinger, etc.