menu

Information om svenska bensinstationer, blyfri bensin, diesel och etanol


Dagens priser i Skandinavien (i SEK)
SverigeBensin: 18.49Diesel: 22.822022-12-07
NorgeBensin: 20.99Diesel: 21.592022-12-08
DanmarkBensin: 19.48Diesel: 19.192022-12-07
13.09.2022 - Grannländernas priser på bränsle
För att kunna följa grannländernas bränslepriser finns en liten "widget" med skandinaviska minimipriser på vanlig bensin (E10) och diesel (B7), som kontinuerligt uppdateras på www.fuelfinder.dk/se. Svenskarna har fortsatt att sänka skatten på bensin.

Om du vill jämföra med Tyskland måste du använda www.fuelfinder.dk, och notera att priserna är i danska kronor.

Är du i Sverige så är det bra pris på bensin. Diesel är fortfarande billigast i Danmark och det ska bli intressant att följa utvecklingen när eldningssäsongen drar igång. Det är inte så stor skillnad mellan diesel och eldningsolja, så efterfrågan på eldningsolja kommer att påverka priset på diesel - det vill säga en förväntad prishöjning inom överskådlig framtid.
03.03.2022 - Bränslepriserna stiger igen och igen!
Svenskarna fick återigen en större prisökning. +0,55 på bensin, +1,05 på diesel och +1,15 på etanol. Under en vecka med kriget i Ukraina har bensinen ökat med +1,40, diesel: +2,40 och etanol: +3,05.

Senaste listpriserna för bränsle till svenska företag.
02.03.2022 - Bränslepriserna stiger igen!
Sverige fick idag en prishöjning utöver det vanliga "25 öre-hoppet", dvs. att priserna har ökat med 0,40 för bensin och 0,70 för diesel och 0,50 för etanol enligt gårdagen.

Utvecklingen av bränslepriserna kan följas här: Prisutveckling på svenska bränslepriser.

Danskarna upplever en ovanligt hög prisökning på 0,30 för bensin och 0,60 för diesel.
25.02.2022 - Bränslepriserna stiger på grund av konflikten i Ukraina
Konflikten i Ukraina har haft den utlovade inverkan på bränslepriserna, vilket utlovades i nyheterna. Svenskar upplever en prisökning på 0,60 för bensin och 0,70 för diesel och etanol.

Utvecklingen av bränslepriserna kan följas här: Prisutveckling på svenska bränslepriser.

I Danmark får bensin och diesel en 3-faldig ökning än vanligt, dvs. att priserna har ökat med 0,30 enligt gårdagen.
07.02.2022 - Stöd för HVO100 Biodiesel
Då stöds den hållbara HVO100 Biodiesel. HVO är ett förnybart alternativ till konventionell diesel och släpper ut upp till 90 % mindre CO2 och upp till 10 % mindre NOx.
10.05.2020 - FuelFinder - Skandinavien v2.0 code 117
Sedan uppdateras FuelFinder - Skandinavien till modern design och många andra nyheter. Video med de vanligaste funktionerna biggrin
 • Implementering av materialdesign
 • Ny implementering av GPS som är batterisparande
 • Lista visning av biltvättar
 • Lista över laddningspunkter för elbilar
 • Enklare rapportering av bränslepriser, till exempel "AutoFill" -funktionen för danska priser
 • Ny betalningsmetod och prenumerationsschema
 • Utfasning av blyfri 92 och implementering av blyfria 98 eller 100 för danska priser
 • Ändra språk så att appens språk inte beror på mobilens språk - från version 8 och framåt
05.12.2019 - FuelFinder - Skandinavien v1.5 code 114
 1. Visningen av danska priser har ändrats, så det motsvarar verkligheten (pris markerat med *) om det inte avmarkeras under inställningar.
 2. Importerar och exporterar förbrukning och körbok till central server, det är möjligt att överföra data från en mobil till en annan eller ha en säkerhetskopia på servern genom att till exempel återställa mobiltelefon.
 3. "Swipe" vid bensinstationerna fungerar igen.
07.05.2019 - FuelFinder - Skandinavien v1.5 code 110
Produktionsutgåva av version 1.5 kod 107 beta
 1. Visningen av danska priser har ändrats, så det motsvarar verkligheten (pris markerat med *) om det inte avmarkeras under inställningar.
 2. SplashScreen (intro bild/skärm) har ändrats. Det gjorde misstag på Nokia och Motorola mobiltelefoner och visades inte alltid (bara en vit skärm) på andra mobiltelefoner.
 3. Fel i InAppBilling korrigerad. Inköpen slutfördes inte korrekt.
 4. Nedladdning kan misslyckas och användaren skulle aldrig se en bensinstation. Ändrad med meddelande om eventuell åtgärd.
28.04.2019 - FuelFinder - Skandinavien v1.5 code 107 beta
Klar för beta-test: Open Beta-test

En nyhet och en fix
 • Visningen av danska priser har förändrats, så det motsvarar verkligheten om den väljs under inställningar.
 • SplashScreen (intro bild/skärm) har ändrats. Det gjorde misstag på Nokia och Motorola mobiltelefoner och visades inte alltid (endast en vit skärm).
21.04.2019 - Påsk uppdatering av databasen
Det har inget att göra med påsken, men det händer vanligtvis kvartalsvis. biggrin

Beräkningen visar:
Nya eller nedlagd bensinstationer
För Skandinavien 82 nya eller radera med en fördelning som: Sverige: 23, Norge: 26 och Danmark: 33

Ändrade egenskaper (t.ex. OK blir oktan 100)
För Skandinavien ändras 3210 med fördelning: Sverige: 1021, Norge: 377 och Danmark: 1812

Kort video som visar appens grundläggande funktioner.


FuelFinder - Skandinavien är ett program för smartphones som använder operativsystemet: Android.
qr_code

FuelFinder använder Crowdsourcing för att lyfta fram bränslepriserna i Skandinavien. Om ett pris har rapporterats från en användare, visas det här med en färg enligt aktuell pris - alternativt listpris eller xx.xx för okänt pris. I Skandinavien bestäms priserna av lokal konkurrens och publiceras inte.

Baserat på platsen ligger närmaste bensinstationer (eller dieselverk) i Danmark, Sverige eller Norge. Listan visas med tillgängliga priser och avståndet till bensinstationen (/ dieselanläggningen). Det går att ange nya priser för bensinstationer. Om en bensinstation eller en dieselfabrik väljs kommer en ruttvägledning att visas. Samma funktionalitet uppnås genom att använda sökfunktionen.

I förbrukningen och körboken är det möjligt att registrera bränsleförbrukningen på en eller flera bilar och att hålla en loggbok med privat och kommersiell körning. Data kan exporteras via post.

Det finns en detaljerad beskrivning på webbplatsen: FuelFinder - Skadinavien, som nämner funktionalitet, olika inställningar etc.